• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Novinky

      • Okresné kolo Technickej olympiády

       1. 12. 2023

       23. 11. 2023 sa v priestoroch dielní Strednej odbornej školy stavebnej na Levickej ceste v Nitre zišli žiaci z celého okresu, aby si zmerali sily na Technickej olympiáde. Táto súťaž preverila nielen ich teoretické vedomosti z tohto predmetu, ale aj ich zručnosti pri výrobe zadaného výrobku.

       Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Po úspešnom absolvovaní školského kola našu školu v kategórii B (žiaci 5. – 7. roč.) reprezentoval Richard Štěrba, žiak 6. triedy. Po dobre zvládnutej teoretickej - testovej časti sa pekne popasoval aj s praktickým zadaním – zhotovenie kombinovaného brúsidlo na ceruzky. Stal sa úspešným riešiteľom a v silnej konkurencii 19 súťažiacich (väčšina žiakov 7. ročníka) sa umiestnil na peknom 7. mieste.

      • Moderná škola

       30. 11. 2023

       Digitálne prostredie sa stáva realitou, na ktorú musia školy pružne reagovať a svojich žiakov naň čo najlepšie pripraviť. Tablety sú veľmi vítaným doplnkom na vzdelávanie a umožňujú žiakom získavať digitálne zručnosti, ktoré sú dnes už v živote nevyhnutné. Aj naša škola postupne zabezpečuje technológiu a snažíme sa tablety začleniť do vyučovacieho procesu tak, aby sa pre žiakov stali pracovným nástrojom. Presúvame ich tak z pozície niečoho lákavého do pozície niečoho, čo je spojené s prácou, školou a učením. Žiaci siedmej triedy ich využili na hodine biológie pri preverovaní vedomostí nadobudnutých na predchádzajúcich hodinách.

      • Filmové popoludnie

       29. 11. 2023

       Keďže vonku panuje novembrové sychravé počasie, rozhodli sme sa stráviť triednu akciu pozeraním animovaného filmu. Požičali sme si školské tulivaky, upražili sme popcorn a televízna zábava sa mohla začať.

       Žiaci 6. ročníka

      • BUBNOVAČKA - Aby bolo deti lepšie počuť

       22. 11. 2023

       S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie „Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“. November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. A práve 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto sme si zvolili november za čas, kedy

      • Párty v 6.ročníku

       10. 11. 2023

       Hoci Halloween, celým názvom “All Hallow´s Eve” - podvečer všetkých svätých, sa považuje hlavne za americký sviatok, každý rok ho oslavuje čoraz viac krajín. Tradícia pochádza zo starodávneho keltského sviatku Samhain. Hovorí sa, že Kelti týmto sviatkom oslavovali ukončenie leta a začiatok zimy. Bol to podľa nich sviatok, ktorým ďakovali za úrodu.

      • Do školy zavítala pani Jeseň

       10. 11. 2023

       Koncom septembra zavládla v prírode i medzi ľuďmi jesenná rovnodennosť. Priniesla paletu pestrých farieb a Jeseň všade vládne vo svojom farebnom plášti.

       Aj my v škole sme si chceli spestriť všedné denné vyučovanie a tak sme si povedali, že sa oblečieme do žltej, hnedej, zelenej, oranžovej... A tak sa sme v utorok 17. októbra prechádzali po chodbách a triedach v krásnych pastelových outfitoch. A deň bol o čosi krajší...

      • Záložky do knihy spájajú školy

       7. 11. 2023

       Október prináša obdobie, kedy sa s chuťou čitatelia ponárajú do príbehov v rôznych knihách. Záložka môže chvíle čítania spríjemniť. Zvlášť, keď je vyrobená vkusne a s láskou.

       Aj naši žiaci sa spoločne s pani učiteľkami zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Koncom mesiaca sme do partnerského českého mestečka Svoboda nad Úpou poslali záložky našim českým kamarátom.

      • Hovorme o jedle 2023

       6. 11. 2023

       V tomto jesennom období, plnom dozrievajúceho ovocia a zeleniny, sa žiaci 2., 4., a 6. ročníka spolu so svojimi pani učiteľkami už tradične zapojili do XI. ročníka celoštátnej súťaže ,,Hovorme o jedle“, ktorej organizátormi sú Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách.

      • Deň jablka v 2. triede

       2. 11. 2023

       Jeseň vrcholí a príroda navôkol sa prekrásne sfarbila. Polia a záhrady sa chystajú na zimu a zberá sa úroda. Krásy okolitej prírody intenzívne vnímajú aj naši druháci. Snažia sa zachytiť prírodu všetkými zmyslami.

       Veľmi dobre vedia, že jabĺčka sú obrovskou zásobárňou vitamínov. Preto sa vybrali na veľkú bádateľskú jablkovú výpravu. Vyučovanie si spestrili aktivitami, ktoré im pomôžu lepšie sa zamyslieť a pochopiť, prečo je zdravé jabĺčko pre nás také dôležité. Z vlastných rodinných záhrad, od priateľov a známych si priniesli jabĺčka, s ktorými súťažili v rôznych disciplínach. Vyberali najväčšie, najmenšie a najkrajšie jabĺčko. Zmyslové vnímanie s radosťou zavŕšili konzumáciou jabĺk, ktoré boli zdravé, voňavé a chutné a jablkového koláča, ktorý im napiekla pani učiteľka.

      • PRIPOMENULI SME SI MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

       27. 10. 2023

       Kedysi ktosi vymyslel prirovnanie, v ktorom práve k jeseni prirovnal životnú zrelosť človeka. Pýtať sa prečo je zbytočné, lebo odpoveď je veľmi jednoduchá.

       Človek celý život odovzdáva svojim blízkym to najlepšie zo seba – svoje skúsenosti, múdrosť, energiu, všetok svoj voľný čas, až príde ten čas, kedy pocíti únavu a uvedomí si, že on sám by už potreboval niekoho, kto by mu stratenú energiu dodával a staral sa oň. Ľudský život sa podobne ako príroda cez rok začne rýchlejšie chýliť k svojej poslednej etape. Tak ako je jeseň obdobím zberu dozretej úrody, také je i dozrievanie ľudské.

      • Hovorme o jedle v 6. triede

       25. 10. 2023

       Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle. Spolu so žiakmi 6. triedy pani učiteľka Šlosárová plnila 3. dennú tému: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek. Žiaci si na hodine TŽP najprv porozprávali o význame mliečnych výrobkov pre naše zdravie a o tom, prečo máme v obchodoch kupovať práve mliečne výrobky vyrobené z kravského mlieka pochádzajúceho od našich slovenských kravičiek. Potom si povedali jednoduchý postup, ako si môžeme doma vyrobiť zdravý jogurt a pustili sa do práce. Svoj výrobok potom na druhý deň dali do pohárov, vyzdobili a spoločne ochutnali. So svojou prácou a jej výsledkom boli spokojní.

      • Deň jablka

       24. 10. 2023

       21. október je Svetový deň jablka. Preto sme si aj my v 4. triede tento dar prírody uctili súťažou o „Najchutnejšie jabĺčko“. Každí sme priniesli jablko, ktoré pani učiteľka rozkrájala a dala na tácku označenú odspodu menom.

       Po ochutnávke sme hlasovali a dali svoj hlas jablku, ktoré nám najviac chutilo. Najšťavnatejšie, najchutnejšie boli dve jabĺčka – Miloška Hargaša a Lindušky Petríkovej.

      • Šarkaniáda v 6. ročníku

       7. 10. 2023

       Rozhodli sme sa využiť tohtoročné krásne počasie babieho leta a jeseň sme privítali triednou šarkaniádou. Priniesli sme si šarkany rôznych tvarov, veľkostí, farieb a testovali sme ich možnosti. Po chvíľke tréningu sa všetky šarkany vzniesli do vzduchu. Užili sme si veľa zábavy. Nakoniec sme vyhodnotili šarkany v rôznych kategóriách a pani učiteľka nám rozdala diplomy.

      • Európsky deň jazykov

       3. 10. 2023

       Európsky deň jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje od roku 2001, má za cieľ osláviť jazykovú a kultúrnu pestrosť v Európe a podporiť učenie sa cudzích jazykov počas celého života.

       Aj my na našej škole sme mali 26. 9. 2023 Európsky deň jazykov. Zapojili sa do tohto dňa všetci žiaci, aj vyučujúci. Celý deň sme mali Európsky deň jazykov. Žiaci 1. – 4. ročníka pripravili na hodinách vlajky štátov a žiaci 5. – 9. ročníka si pripravili zaujímavosti o krajinách: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Švajčiarsko, ktoré prezentovali na školskom dvore. Prezentácii sa zúčastnili všetci žiaci našej školy. Bol to veľmi zaujímavý deň, pretože žiaci sa dozvedeli veľa užitočných informácií o európskych krajinách.

 • O nás

   • Víta Vás

   • Základná škola, Lehota 144

   • Naša škola je plnoorganizovaná deväťročná základná škola s právnou subjektivitou. Jej zriaďovateľom je Obec Lehota. Zameranie školy je bohaté a rôznorodé. Škola disponuje deviatimi kmeňovými triedami, jazykovou učebňou a učebňou informatiky. Okrem toho je tu špeciálne vybavená dielňa - učebňa techniky. Ako priestor na telesnú výchovu a voľnočasové pohybové aktivity slúži školský dvor. Vyúčbu väčšiny predmetov vieme realizovať aj v exteriéri - v záhrade s altánkom, kde sú vysadené ovocné stromy a vo vyvýšených záhonoch aj rôzne druhy okrasných či úžitkových rastlín. Deti 1. stupňa majú možnosť tráviť čas po vyučovaní v 2 oddeleniach školského klubu detí. Žiaci sa stravujú vo výdajnej školskej jedálni v priestoroch kultúrneho domu. Stravu zabezpečuje Školská jedáleň pri MŠ Lehota.

    Každoročne sa žiaci úspešne zapájajú do literárnych, recitačných, výtvarných, hudobných, zdravotných, prírodovedných a športových súťaží. Dosahujú v nich pekné umiestnenia. Úspešnými riešiteľmi sa stávajú aj v predmetových olympiádach, a to matematickej, geografickej, biblickej, technickej a olympiáde zo slovenského jazyka i v cudzom jazyku.

    Na škole pracuje už niekoľko rokov žiacky parlament a žiaci prispievajú vlastnou tvorbou do školského časopisu Klások.